ONZE MISSIE

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege , het Xaveriuscollege en het Instituut van de Dames van het Christelijk Onderwijs: drie scholen, één opvoedingsproject en één bestuur: de vzw Ignatiaanse Scholen van Antwerpen (IgnAS). ‘IgnAS’ sluit aan bij een boeiend verleden van engagement voor onderwijs in Antwerpen door de Jezuïeten en opent zo het perspectief op kwaliteitsvol onderwijs op basis van het Ignatiaans Opvoedingsproject.

Onze scholen staan open voor kleuters, leerlingen lager onderwijs en leerlingen secundair onderwijs. Vandaag bieden onze secundaire scholen algemeen vormende studierichtingen (ASO) aan. In de toekomst willen we dit aanbod verder verdiepen en ook verbreden. IgnAS wil in de Antwerpse regio een zo ruim mogelijke leerlingenpopulatie aanspreken en zo vele jongeren de kans bieden om de meerwaarde van het Ignatiaanse opvoedingsproject te ervaren.

We waarborgen een gelijkgerichte onderwijs- en opvoedingsbenadering in al onze scholen, trouw aan de jezuïtische traditie. Leerkrachten worden daarbij begeleid door de eigen pedagogische begeleidingsdienst van de Vlaamse Ignatiaanse scholen.

Onze scholen willen jongeren voorbereiden op volwassenheid en maatschappelijk engagement, ongeacht hun sociaaleconomisch of levensbeschouwelijk profiel. Daarbij bepalen het Evangelie en de katholieke leer onze identiteit. Vanuit die identiteit creëren we (in dialoog met andere levensbeschouwingen) een dynamische ethisch-hoogstaande leefgemeenschap in onze scholen.

Commentaren zijn gesloten.

Close Search Window

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website gaat u hiermee akkoord.