vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen (IgnAS)

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege , het Xaveriuscollege en het Instituut van de Dames van het Christelijk Onderwijs: drie scholen, één opvoedingsproject en één bestuur: de vzw Ignatiaanse Scholen van Antwerpen (IgnAS). 'IgnAS' sluit aan bij een boeiend verleden van engagement voor onderwijs in Antwerpen door de Jezuïeten en opent zo het perspectief op kwaliteitsvol onderwijs op basis van het Ignatiaans Opvoedingsproject.

Lees meer...

Onze scholen staan open voor kleuters, leerlingen lager onderwijs en leerlingen secundair onderwijs. Vandaag bieden onze secundaire scholen algemeen vormende studierichtingen (ASO) aan. In de toekomst willen we dit aanbod verder verdiepen en ook verbreden. IgnAS wil in de Antwerpse regio een zo ruim mogelijke leerlingenpopulatie aanspreken en zo vele jongeren de kans bieden om de meerwaarde van het Ignatiaanse opvoedingsproject te ervaren.

We waarborgen een gelijkgerichte onderwijs- en opvoedingsbenadering in al onze scholen, trouw aan de jezuïtische traditie. Leerkrachten worden daarbij begeleid door de eigen pedagogische begeleidingsdienst van de Vlaamse Ignatiaanse scholen.

Onze scholen willen jongeren voorbereiden op volwassenheid en maatschappelijk engagement, ongeacht hun sociaaleconomisch of levensbeschouwelijk profiel. Daarbij bepalen het Evangelie en de katholieke leer onze identiteit. Vanuit die identiteit creëren we (in dialoog met andere levensbeschouwingen) een dynamische ethisch-hoogstaande leefgemeenschap in onze scholen.


Al meer dan 80 jaar zorgen we aan de Collegelaan te Borgerhout voor kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen en jongeren, sinds kort ook voor kleuters. Ons enthousiast schoolteam biedt op vele vlakken en in alle vakken traditionele waarden en moderne methodes. Op Xaco geven we meer dan alleen les; de hele mens vormen is de uitdaging.

Naast het brede aanbod aan algemeen vormende studierichtingen, ondernemen we ook buiten de lestijden heel wat op sportief, cultureel, sociaal, religieus en wetenschappelijk vlak. Gedreven leerkrachten geven er met hart en ziel les om de leerlingen bekwaam, bewust en bewogen te maken voor de wereld in verbondenheid en vertrouwen.

xaco.be f

Al meer dan 180 jaar bieden De Dames kwaliteitsvol onderwijs aan in het hart van Antwerpen. We zijn een warme en toekomstgerichte uniformschool die openstaat voor vernieuwing.

Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden gaat onze aandacht voortdurend naar opvoeding. We begeleiden onze leerlingen in hun zoektocht naar waarden en normen.

Vanaf 1 september 2018 zijn we gehuisvest in een splinternieuw gebouw op de Louiza-Marialei 5. Wij kijken er alvast naar uit om onze leerlingen daar te mogen begeleiden in hun verdere groei tot bekwame, bewuste en bewogen jongvolwassenen.

Voor je het weet, voel je je bij ons thuis! Welkom bij De Dames!

idco.be f

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVC) heeft een eeuwenlange traditie in kwaliteitsvol onderwijs: in de kleuterschool staat het welbevinden van onze kinderen centraal; onze lagere school biedt structuur, zorg en warmte om te groeien en de humaniora zet zich in om jongeren op te voeden tot betrokken mensen, klaar om hogere studies succesvol aan te vatten.

Vanuit het Ignatiaanse opvoedingsproject van de jezuïeten richten we ons op de ontwikkeling van de volledige persoon met een open blik op de samenleving. Een team van gemotiveerde leerkrachten zet zich met warm enthousiasme in voor elke leerling zowel tijdens als na de lesuren. De schoolgemeenschap is een bruisende wereld waar studies, sport en cultuur in harmonie aan bod komen.

olvcsj.be f

01-01-2019 - XACO

Xaveriuscollege

Infodag op zaterdag 23 februari 2019
van 10.00 tot 17.00 uur

meer info op xaco.be

Lees meer...

01-01-2019 - IDCO

De Dames

Infodag op zaterdag 9 februari 2019
van 13.30 tot 17.30 uur

IDCO-festival: zaterdag 18 mei 2019
van 14.00 tot 19.00 uur

meer info op idco.be

Lees meer...

01-01-2019 - OLVC

Onze-Lieve-Vrouwecollege

Opendeurdag 9 februari 2019 - 13.30 uur
Openlesdag 27 februari 2019 – 12.30 uur
Meldjeaan infosessie: 16 maart 2019 – 14.00 uur
Lentefeest (Mariënborgh): 10 tot 12 mei 2019
meer info op olvcsj.be

Lees meer...

...